Radioodbiornik RAPSODIA 61

[Katalog]

 1. regulacja siły głosu,
 2. ustawianie anteny ferrytowej,
 3. regulacja barwy dźwięku,
 4. klawisz wyłącznika,
 5. klawisz gramofonu,
 6. klawisz "SEL",
 7. klawisz fal długich,
 8. klawisz fal średnich,
 9. klawisz II podzakresu fal krótkich,
 10. klawisz I podzakresu fal krótkich,
 11. regulacja barwy dźwięku,
 12. pokrętło strojenia.
Odbiornik radiowy produkowany przez Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka w Warszawie. Ośmioobwodowa superheterodyna wyposażona w pięć (4 + 1) lamp elektronowych i prostownik selenowy w zasilaczu. Radio przystosowane do odbioru fal długich, średnich i krótkich.

Lampy elektronowe

 1. ECH 81 - mieszacz i heterodyna,
 2. EF 89 - wzmacniacz pośredniej częstotliwości,
 3. EBF 89 - wzmacniacz małej częstotliwości, detektor, ARW,
 4. EL 84 - wzmacniacz końcowy mocy,
 5. EM 4 lub EM 80 - elektronowy wskaźnik dostrojenia.

Źródła informacji

 1. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, I: opisy i dane techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,
 2. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, II: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl