Radioodbiornik ROZYNA

[Katalog]

 1. pokrętło do regulacji siły głosu oraz wyłącznik
 2. pokrętło strojenia
 3. przełącznik zakresów fal
 1. antena ferrytowa
 2. agregat kondensatorów zmiennych
 3. gniazdko antenowe
 4. lampa elektronowa ECH81
 5. filtr pasmowy I
 6. lampa elektronowa EBF89
 7. filtr pasmowy II
 8. lampa elektronowa ECL82
 9. transformator wyjściowy
 10. bezpiecznik topikowy
 11. autotransformator sieciowy
 12. głośnik eliptyczny


Widok odbiornika w obudowie drewnianej

Odbiornik radiowy produkowany przez Zakłady Radiowe im. Kasprzaka w Warszawie. Superheterodyna przystosowana do odbioru stacji z modulacją amplitudy (AM) na falach długich, średnich i krótkich. Odbiornik był produkowany w obudowie bakelitowej i drewnianej. Układ oparto na trzech lampach elektronowych.
Wbudowane anteny wewnętrzne (odcinek przewodu dla fal krótkich i antena ferrytowa dla średnich i długich) umożliwiają odbiór programów lokalnych, a w godzinach wieczornych także odbiór stacji zagranicznych przy małych zakłóceniach, bez użycia anteny zewnętrznej.
Wbudowana antena ferrytowa jest nieruchoma. Z tego względu, w celu poprawienia odbioru należy w razie potrzeby odpowiednio ustawić cały odbiornik.
Przy instalowaniu odbiornika należy pamiętać, że nie wolno go uziemiać. Uziemienie jest możliwe jedynie w przypadku zastosowania transformatora separującego.
Strojenie obwodów odbiornika odbywa się w następującej kolejności:
 1. obwody zakresu fal średnich,
 2. obwody zakresu fal długich,
 3. obwody zakresu fal krótkich.

Dane techniczne odbiornika

 • Zasilanie odbiornika:
  Odbiornik jest przystosowany do zasilania z sieci prądu zmiennego o napięciu 220V. Do prostowania służy prostownik selenowy SPS-5A, 250V/85mA.
 • Zabezpieczenie układu: Bezpiecznik topikowy na 0,4A.
 • Pobór mocy: około 30W.
 • Moc wyjściowa: około 1VA (Uwyj=2,25V).
 • Zakresy fal:
  Fale krótkie 25...50m (12...6MHz),
  Fale średnie 187...560m (1600...535kHz),
  Fale długie 1070...1820m (280...165kHz).
 • Czułość: średnia czułość przy mocy 50mW wynosi 60µV.
 • Częstotliwość pośrednia: 465kHz.
 • Zniekształcenia nieliniowe: poniżej 7%.
 • Częstotliwości punktów zestrojenia:
  dla zakresu fal długich 175kHz i 270kHz,
  dla zakresu fal średnich 600kHz i 1400kHz,
  dla zakresu fal krótkich 6MHz i 11,8MHz.
 • Prądy heterodyny:
  na zakresie fal krótkich 120...220µA,
  na zakresie fal średnich 200...250µA,
  na zakresie fal długich 200...250µA.
 • Głośnik: magnetoelektryczny owalny typu GD 9,5x14,5/1,5W.
 • Oświetlenie skali: żarówka 6,3V, 0,2A.
 • Wymiary odbiornika: 295x190x150mm.
 • Ciężar odbiornika: około 3kG.

Lampy elektronowe

 1. ECH 81 - mieszacz i heterodyna,
 2. EBF 89 - wzmacniacz częstotliwości pośredniej i detektor,
 3. ECL 82 - wzmacniacz napięciowy małej częstotliwości i wzmacniacz mocy.

Schemat

 1. Schemat (65KB) - J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, II: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974

Źródła informacji

 1. W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965,
 2. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, I: opisy i dane techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,
 3. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, II: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl