Telewizor RUBIN

[Katalog]

 1. wyłącznik i pokrętło do regulacji jaskrawości
 2. pokrętło do regulacji siły głosu
 3. pokrętło do regulacji kontrastu
 4. pokrętło do regulacji barwy dźwięku
 5. przełącznik kanałów
 6. pokrętło strojenia
 1. kineskop
 2. regulacja wymiarów obrazu
 3. ogniskowanie (regulacja ostrości)
 4. częstotliwość linii
 5. gniazdka anteny
 6. ustawienie obrazu
 7. głośniki
 8. gniazdko gramofonu
 9. bezpiecznik
 10. przełącznik napięcia
 11. transformator sieciowy
 12. regulacja częstotliwości obrazu
 13. regulacja liniowości obrazu
 14. regulacja wysokości obrazu
Odbiornik telewizyjny produkowany w ZSRR. Przeznaczony do odbioru obrazu i dźwięku w pięciu kanałach telewizyjnych. Umożliwia również odbiór stacji radiofonicznych nadających w systemie z modulacją częstotliwości. Do poprawy stabilności obrazu do odbiornika był oferowany układ o symbolu PPU, który należało włączyć w torze doprowadzenia anteny.

Lampy elektronowe

 1. 2 x 6N3P,
 2. 5 x 6Ż1P,
 3. 6Ż5P,
 4. 6P9,
 5. 6N2P,
 6. 2 x 6P1P,
 7. 2 x 6N1P,
 8. 6P13S,
 9. 6C10P,
 10. 1C11P,
 11. 2 x 5C4S,
 12. 43ŁK26 - kineskop.

Dane techniczne

 1. Zasilanie: sieć prądu zmiennego 110/127/220V.
 2. Pobór mocy:
  przy odbiorze telewizyjnym 170W,
  przy odbiorze radiofonicznym (UKF) 70W.
 3. Bezpieczniki: dla sieci 220V na 3A, dla 110 i 127V na 5A.
 4. Liczba linii: 625.
 5. Częstotliwość pośrednia:
  wizji 34,25MHz,
  fonii 6,5MHz.
 6. Czułość:
  dla kanału wizji 200µV,
  dla UKF 100µV.
 7. Wysokie napięcie: 15 000V.
 8. Wymiary: ekranu 270 x 360mm.
 9. Zakresy:
  kanał I wizja 49,75MHz fonia 56,25MHz,
  kanał II wizja 59,25MHz fonia 65,75MHz,
  kanał III wizja 77,25MHz fonia 83,75MHz,
  kanał IV wizja 85,25MHz fonia 91,75MHz,
  kanał V wizja 93,25MHz fonia 99,75MHz,
  dla UKF 64,5÷73MHz podzielony na trzy podzakresy.
 10. Głośniki: 2 głośniki eliptyczne magnetoelektryczne typ 1GD9.

Źródła informacji

 1. W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl