Radioodbiornik RUMBA

[Katalog]

Odbiornik radiowy produkowany przez Zakłady Radiowe "Diora" w latach 1960 do 1964. Superheterodyna przystosowana do odbioru fal długich, średnich i krótkich w systemie z modulacją amplitudy (AM) i ultrakrótkich w systemie z modulacją częstotliwości (FM). Pod względem elektrycznym układ odbiornika jest taki sam jak radia Calypso i Ramona. Różnice dotyczą wyłącznie zastosowanej obudowy.

Lampy elektronowe i diody półprzewodnikowe

  1. L1 - ECC 85 - wzmacniacz wielkiej częstotliwości, mieszacz i heterodyna w torze FM,
  2. L2 - ECH 81 - wzmacniacz pośredniej częstotliwości dla toru FM oraz mieszacz i heterodyna dla AM,
  3. L3 - EF 89 - ogranicznik w torze FM oraz wzmacniacz pośredniej częstotliwości w FM/AM,
  4. L4 - EF 80 - wzmacniacz małej częstotliwości,
  5. L5 - EL 84 - wzmacniacz końcowy mocy,
  6. L6 - EM 80 - elektronowy wskaźnik dostrojenia,
  7. 2 x DOG 58 - diody tworzące demodulator (w torze FM) w układzie niesymetrycznego detektora stosunkowego),
  8. DOG 55 - detektor w torze AM.

Źródła informacji

  1. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, I: opisy i dane techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,
  2. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, II: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl