Radioodbiornik SARABANDA typ 23601

[Katalog]

  1. pokrętło wyłącznika i regulacja siły głosu,
  2. przełącznik zakresów,
  3. pokrętło strojenia.
Odbiornik radiowy produkowany przez Zakłady Radiowe "Diora". Superheterodyna przystosowana do odbioru fal długich, średnich i krótkich w systemie z modulacją amplitudy (AM) i ultrakrótkich w systemie z modulacją częstotliwości (FM). Pod względem elektrycznym taki sam układ ma odbiornik Kankan. Różnica polega na tym, że Kankan ma obudowę bakelitową a Sarabanda drewnianą.

Lampy elektronowe

  1. L1 - ECC 85 - wzmacniacz wielkiej częstotliwości i mieszacz samowzbudny dla toru FM,
  2. L2 - ECH 81 - mieszacz i heterodyna dla toru AM, wzmacniacz pośredniej częstotliwości dla toru FM,
  3. L3 - EBF 89 - wzmacniacz pośredniej częstotliwości dla AM i FM oraz detektor w torze AM,
  4. L4 - ECL 86 - wzmacniacz małej częstotliwości i wzmacniacz końcowy mocy.

Źródła informacji

  1. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, I: opisy i dane techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,
  2. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, II: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl