Radioodbiornik STERN 64

[Katalog]

 1. klawisz włączania oświetlenia skali,
 2. pokrętło do regulacji siły głosu,
 3. regulacja wysokich tonów,
 4. klawisz fal ultrakrótkich,
 5. klawisz fal krótkich,
 6. klawisz fal średnich,
 7. klawisz fal długich,
 8. włączanie i wyłączanie odbiornika,
 9. pokrętło strojenia.
Odbiornik radiowy produkowany przez firmę VEB Stern-Radio Berlin (NRD). Przenośna superheterodyna przystosowana do odbioru fal długich, średnich i krótkich (system AM) oraz ultrakrótkich (system FM).

Tranzystory

 1. 1 x AF 121 - wzmacniacz wstępny dla toru UKF-FM,
 2. 1 x AF 125 - mieszacz w torze UKF-FM,
 3. 3 x AF 116 - mieszacz w torze AM i wzmacniacz pośredniej częstotliwości dla torów AM/FM,
 4. 1 x OC 870 (GC 101) - wzmacniacz wstępny małej częstotliwości,
 5. 1 x OC 816 (GC 116) - stopień sterujący,
 6. 2 x OC 74 - stopień końcowy w układzie przeciwsobnym.

Źródła informacji

 1. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, I: opisy i dane techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,
 2. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, II: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl