Radioodbiornik STRADIVARI II

[Katalog]

 1. klawisz z napisem "mowa"
 2. klawisz z napisem "bas"
 3. pokrętło do regulacji siły głosu
 4. pokrętło do ustawiania anteny anteny ferrytowej
 5. regulacja barwy niskich tonów
 6. klawisz do wyłączenia odbiornika
 7. klawisz do włączania gramofonu elektrycznego
 8. klawisz do włączania anteny ferrytowej
 9. klawisz do włączania fal długich
 10. klawisz do włączania fal średnich
 11. klawisz do włączania I podzakresu fal krótkich
 12. klawisz do włączania II podzakresu fal krótkich
 13. klawisz do włączania II podzakresu fal krótkich
 14. klawisz fal ultrakrótkich
 15. pokrętło do regulacji barwy wysokich tonów
 16. pokrętło strojenia
 17. klawisz z napisem "3D"
 18. klawisz z napisem "Jazz"
 19. klawisz z napisem "Orkiestra"
 1. głośnik wysokotonowy
 2. głośnik średniotonowy
 3. antena ferrytowa
 4. gniazdko anteny zwykłej
 5. gniazdko anteny UKF
 6. filtr pośredniej częstotliwości
 7. lampa elektronowa EF89
 8. lampa elektronowa EBF80
 9. gniazdko do włączania magnetofonu
 10. lampa elektronowa EABC80
 11. transformator sieciowy
 12. bezpieczniki
 13. lampa elektronowa ECC83
 14. przełącznik napięcia
 15. lampa elektronowa AZ12
 16. kondensator elektrolityczny
 17. lampy elektronowe EL84
 18. głośnik niskotonowy
 19. agregat kondensatorów
 20. wskaźnik dostrojenia


Wygląd anteny ferrytowej

Źródła informacji

 1. W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl