Radioodbiornik ŚWIATOWID

[Katalog]

 1. regulacja siły głosu
 2. klawisz do zmiany barwy dźwięku
 3. klawisz wyłącznika
 4. klawisz gramofonu
 5. klawisz fal długich
 6. klawisz fal średnich
 7. klawisz fal krótkich
 8. klawisz fal ultrakrótkich
 9. klawisz do zmiany barwy dźwięku
 10. pokrętło strojenia
 1. antena ferrytowa
 2. gniazdko anteny zewnętrznej
 3. gniazdko anteny UKF
 4. gniazdko uziemienia
 5. agregat kondensatorów
 6. gniazdko magnetofonu
 7. gniazdko gramofonu
 8. gniazdko dodatkowego głośnika
 9. bezpiecznik
 10. przełącznik napięć
 11. transformator
 12. kondensator elektrolityczny
Odbiornik produkowany przez Zakłady Radiowe im. Kasprzaka w Warszawie. Superheterodyna przystosowana do odbioru stacji radiofonicznych nadających w systemie z modulacją amplitudy (AM) na falach długich, średnich i krótkich, oraz w systemie z modulacją częstotliwości (FM) na falach ultrakrótkich. Układ ma sześć obwodów strojonych w torze AM i dziewięć w torze FM.

Lampy elektronowe i półprzewodniki

 1. ECC 85 - wzmacniacz wielkiej częstotliwości, oscylator i mieszacz dla toru FM,
 2. ECH 81 - mieszacz i oscylator dla toru AM oraz wzmacniacz częstotliwości pośredniej dla toru FM,
 3. EBF 89 - wzmacniacz pośredniej częstotliwości dla torów AM i FM oraz detektor AM,
 4. ECL 82 - wzmacniacz napięciowy małej częstotliwości oraz wzmacniacz mocy,
 5. EM 80 - elektronowy wskaźnik dostrojenia,
 6. 2 x DOG 53 - diody germanowe pracujące w układzie detektora stosunkowego w torze FM.

Źródła informacji

 1. W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl