Radioodbiornik SYMFONIA

[Katalog]

 1. pokrętło regulacji siły głosu
 2. regulacja barwy niskich tonów
 3. klawisz wyłącznika
 4. klawisz do włączania adaptera
 5. klawisz do włączania stacji lokalnej
 6. klawisz zakresu fal długich
 7. klawisz I podzakresu fal średnich
 8. klawisz II podzakresu fal średnich
 9. klawisz I podzakresu fal krótkich
 10. klawisz II podzakresu fal krótkich
 11. klawisz zakresu fal ultrakrótkich
 12. regulacja barwy wysokich tonów
 13. pokrętło dokładnego strojenia
 14. pokrętło strojenia
 15. wskaźnik dostrojenia
 16. gramofon elektryczny

Schemat

 1. Schemat (170KB) - J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, II: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,

Źródła informacji

 1. W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962,
 2. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, I: opisy i dane techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,
 3. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, II: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl