Radioodbiornik TALISMAN

[Katalog]

  1. włączanie i wyłączanie odbiornika oraz regulacja siły głosu,
  2. pokrętło strojenia,
  3. przełącznik zakresów fal.
Odbiornik radiowy produkowany przez zakłady "Tesla" w Czechosłowacji w latach 1946 do 1949. Był jednym z pierwszych sprowadzonych do Polski odbiorników po wojnie. Uniwersalna superheterodyna przystosowana do odbioru stacji na falach długich, średnich i krótkich (system AM). Odbiorniki o tej nazwie były produkowane w kilku odmianach. Oprócz opisanego tu odbiornika należącego do wczesnego okresu produkcji zakłady "Tesla" produkowały odbiorniki "Talisman" typ 305U, 306U, 307U i 308U. Były one rozprowadzane wyłącznie na terenie Czechosłowacji. Do Polski sprowadzane były jeszcze odmiany "Talisman 304U" i "Talisman 306U".

Lampy elektronowe

  1. UCH 21 - mieszacz i heterodyna,
  2. UCH 21 - wzmacniacz pośredniej częstotliwości i wzmacniacz wstępny małej częstotliwości,
  3. UBL 21 - wzmacniacz końcowy mocy, detektor i ARW,
  4. UY 1 N - prostownik półokresowy.

Źródła informacji

  1. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, I: opisy i dane techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,
  2. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, II: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl