Radioodbiornik TALISMAN 304U

[Katalog]

  1. włączanie i wyłączanie odbiornika oraz regulacja siły głosu,
  2. pokrętło strojenia,
  3. przełącznik zakresów fal.
Odbiornik radiowy produkowany przez zakłady "Tesla" w Czechosłowacji. Jedna z odmian radia "Talisman" sprowadzana do Polski. Uniwersalna superheterodyna przeznaczona do odbioru stacji radiowych na falach długich i średnich w systemie z modulacją amplitudy (AM).

Lampy elektronowe

  1. UCH 21 - mieszacz i heterodyna,
  2. UCH 21 - wzmacniacz pośredniej częstotliwości i wzmacniacz wstępny małej częstotliwości,
  3. UBL 21 - wzmacniacz końcowy mocy, detektor i ARW,
  4. UY 1 N - prostownik półokresowy.

Źródła informacji

  1. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, I: opisy i dane techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,
  2. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, II: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl