Radioodbiornik TATRY

[Katalog]

 1. pokrętło anteny ferrytowej,
 2. regulacja siły głosu,
 3. regulacja barwy tonów niskich,
 4. klawisz wyłącznika sieci,
 5. klawisz do włączania adaptera,
 6. klawisz "Sel",
 7. klawisz zakresu fal długich,
 8. klawisz zakresu fal średnich,
 9. klawisz I podzakresu fal krótkich,
 10. klawisz II podzakresu fal krótkich,
 11. regulacja barwy tonów wysokich,
 12. pokrętło strojenia.
Odbiornik produkowany przez Zakłady Radiowe im. Kasprzaka w Warszawie. Superheterodyna przeznaczona do odbioru stacji na falach długich, średnich i krótkich.

Lampy elektronowe

 1. ECH 81 - mieszacz i heterodyna,
 2. EF 89 - wzmacniacz pośredniej częstotliwości,
 3. EBF 89 - detektor, ARW i wzmacniacz małej częstotliwości,
 4. EL 84 - wzmacniacz mocy małej częstotliwości,
 5. EM 4 - elektronowy wskaźnik dostrojenia.

Schematy

 1. schemat ideowyRadioamator 8/1960

Źródła informacji

 1. Radioamator 8/1960
 2. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, I: opisy i dane techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,
 3. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, II: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl