Telewizor TEMP 2

[Katalog]

 1. wyłącznik i pokrętło do regulacji jaskrawości
 2. pokrętło do regulacji ostrości
 3. pokrętło do regulacji kontrastu
 4. pokrętło do regulacji siły głosu
 5. przełącznik kanałów
 6. pokrętło strojenia
 1. gniazdko anteny
 2. przełącznik: "telewizja - UKF"
 3. gniazdko adaptera
 4. regulacja barwy dźwięku
 5. regulacja częstotliwości obrazu
 6. regulacja wysokości obrazu
 7. regulacja liniowości pionowej
 8. bezpiecznik na 0,5A
 9. regulacja szerokości obrazu i liniowości poziomej
 10. regulacja częstotliwości linii
 11. bezpiecznik
 12. wtyczka sznura do sieci
 13. przełącznik napięcia
 14. osłona kineskopu
Odbiornik telewizyjny produkcji ZSRR. Program mógł być odbierany w pięciu kanałach. W Polsce odbierał stacje Warszawa i Gdańsk. Był również przystosowany do odbioru stacji radiofonicznych w paśmie 64÷73,5MHz.

Lampy elektronowe

 1. 2 x H3P,
 2. 6 x 6Ż4,
 3. 6P9,
 4. 2 x 6Ż8,
 5. 2 x 6P6S,
 6. 2 x 6H8S,
 7. G807,
 8. 3 x 5C4S,
 9. 2 x 1C1S,
 10. 40ŁK1B - kineskop

Dane techniczne

 1. Zasilanie: sieć prądu zmiennego 110/127/220V.
 2. Pobór mocy:
  przy odbiorze stacji telewizyjnych 240W,
  przy odbiorze stacji ultrakrótkofalowych 150W.
 3. Bezpieczniki: przy 220V na 2A i 0,5A.
 4. Liczba linii: 625.
 5. Częstotliwość pośrednia:
  wizji 34,25MHz,
  fonii 27,75MHz.
 6. Wymiary:
  ekranu 240 x 320mm,
  odbiornika 525 x 575 x 475mm.
 7. Zakresy:
  kanał I: wizja 49,75MHz, fonia 56,25MHz
  kanał II: wizja 59,25MHz, fonia 65,75MHz,
  kanał III: wizja 77,25MHz, fonia 83,75MHz,
  kanał IV: wizja 85,25MHz, fonia 91,75MHz,
  kanał V: wizja 93,25MHz, fonia 99,75MHz,
  zakres fal ultrakrótkich ma 3 podzakresy: 64÷67,5MHz, 67÷70,5MHz, 70÷73,5MHz.
 8. Czułość: nie gorsza od 250µV.
 9. Ciężar: około 44kG.

Źródła informacji

 1. W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl