Radioodbiornik TENOR

[Katalog]

 1. pokrętło wyłącznika oraz regulacji siły głosu
 2. klawisz do włączania zakresu fal długich
 3. klawisz do włączania zakresu fal średnich
 4. klawisz zakresu fal krótkich
 5. pokrętło strojenia
 1. lampa elektronowa ECH81
 2. lampa elektronowa EBF89
 3. filtr pośredniej częstotliwości
 4. agregat kondensatorów zmiennych
 5. lampa elektronowa ECL82
 6. gniazdko anteny
 7. gniazdko uziemienia
 8. transformator wyjściowy
 9. lampa elektronowa EZ80
 10. przełącznik napięć
 11. autotransformator sieciowy
 12. kondensator elektrolityczny 2x50µF
 13. bezpiecznik topikowy
 14. głośnik

Źródła informacji

 1. W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl