Radioodbiornik TURANDOT

[Katalog]

 

 1. elektronowy wskaźnik dostrojenia,
 2. regulacja siły głosu,
 3. klawisz wyłącznika,
 4. klawisz gramofonu elektrycznego,
 5. klawisz zakresu fal długich,
 6. klawisz zakresu fal średnich,
 7. klawisz II podzakresu fal krótkich,
 8. klawisz I podzakresu fal krótkich,
 9. klawisz zakresu fal ultrakrótkich,
 10. strojenie dla zakresu UKF-FM,
 11. strojenie dla zakresów AM,
 12. regulacja wysokich tonów,
 13. klawisz do rozszerzania pasma,
 14. klawisz z napisem "PASMO",
 15. klawisz z napisem "JAZZ",
 16. klawisz z napisem "SOLO",
 17. klawisz z napisem "ORKIESTRA",
 18. regulacja niskich tonów,
 1. głośnik wysokotonowy,
 2. głowica UKF,
 3. wtyczka wewnętrznej anteny dipolowej,
 4. gniazdko anteny,
 5. antena ferrytowa,
 6. gniazdko uziemienia,
 7. obracanie anteny ferrytowej,
 8. gniazdko gramofonu i magnetofonu,
 9. gniazdko głośnika dodatkowego,
 10. bezpiecznik sieciowy,
 11. lampa elektronowa EL 84,
 12. lampa elektronowa ECC 83,
 13. lampa elektronowa EBF 89,
 14. doprowadzenie anteny wewnętrznej,
 15. lampa elektronowa ECH 81,
 16. lampa elektronowa ECC 85.
Odbiornik radiowy produkowany przez Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka w Warszawie. Superheterodyna przystosowana do odbioru stacji radiowych na falach długich, średnich i krótkich nadawanych w systemie z modulacją amplitudy (AM) i ultrakrótkich nadawanych w systemie z modulacją częstotliwości (FM).

Lampy elektronowe i półprzewodniki

 1. ECC 85 wzmacniacz w.cz., heterodyna i mieszacz dla toru FM,
 2. ECH 81 - mieszacz i heterodyna dla toru AM oraz wzmacniacz p.cz. dla toru FM,
 3. EBF 89 - wzmacniacz p.cz. dla toru AM i FM oraz detektor w torze AM,
 4. ECC 83 - wzmacniacz napięciowy m.cz.,
 5. EL 84 - wzmacniacz mocy,
 6. EM 80 - elektronowy wskaźnik dostrojenia,
 7. 2 x DOG 53 - para diod germanowych detektora stosunkowego w torze FM.

Źródła informacji

 1. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, I: opisy i dane techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,
 2. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, II: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974.
 3. K. Lewiński, A. Lewińska, Naprawa i strojenie odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 3. Warszawa, 1969

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl