Radioodbiornik TURIST

[Katalog]

 1. klawisz wyłącznika
 2. klawisz zakresu fal średnich,
 3. klawisz zakresu fal długich,
 4. pokrętło regulacji siły głosu,
 5. uchwyt,
 6. pokrętło strojenia ze skalą.
Odbiornik radiowy produkowany przez fabrykę WEF w Rydze (ZSRR). Sześcioobwodowa superheterodyna na pięciu lampach miniaturowych. Radio przystosowane jest do odbioru stacji na falach długich i średnich.

Lampy elektronowe

 1. L1 - 1K1P - wzmacniacz wielkiej częstotliwości,
 2. L2 - 1A2P - heterodyna i mieszacz,
 3. L3 - 1K2P - wzmacniacz pośredniej częstotliwości,
 4. L4 - 1B2P - demodulator i wzmacniacz napięciowy małej częstotliwości,
 5. L5 - 2P2P - wzmacniacz mocy małej częstotliwości.

Źródła informacji

 1. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, I: opisy i dane techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,
 2. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, II: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl