Radioodbiornik UNDINE typ EAW7695

[Katalog]

 1. pokrętło do regulacji siły głosu
 2. pokrętło do regulacji tonów niskich (basy)
 3. klawisz do wyłączania zasilania odbiornika
 4. klawisz do włączenia adaptera
 5. klawisz do włączania zakresu fal długich
 6. klawisz do włączania zakresu fal średnich
 7. klawisz do włączania zakresu fal krótkich
 8. klawisz do włączania zakresu fal ultrakrótkich
 9. pokrętło do regulacji tonów wysokich (soprany)
 10. pokrętło strojenia zakresu fal ultrakrótkich
 11. pokrętło strojenia
 12. elektronowy wskaźnik dostrojenia (magiczne oko)
 1. gniazdko anteny UKF
 2. gniazdko anteny
 3. gniazdko uziemienia
 4. przełącznik anteny UKF do odbioru na AM
 5. gniazdko adaptera
 6. gniazdka dodatkowego głośnika
 7. przełącznik napięcia
 8. zasilacz
 9. głośnik do odtwarzania średnich tonów
 10. głośnik do odtwarzania niskich tonów
 11. głośnik do odtwarzania wysokich tonów
Odbiornik produkowany w NRD. Siedmiolampowa superheterodyna przystosowana do odbioru stacji na falach długich, średnich i krótkich (sześć obwodów czynnych) oraz ultrakrótkich (dziewięć obwodów rezonansowych). Odbiornik został z czasem zastąpiony przez unowocześnioną wersję Undine II.

Lampy elektronowe

 1. ECC 81,
 2. ECH 81,
 3. EF 85,
 4. EABC 80,
 5. EL 84,
 6. EM 11,
 7. AZ 11.

Dane techniczne

 1. Zasilanie: siec prądu zmiennego 110/125/220V.
 2. Pobór mocy: około 70W.
 3. Bezpiecznik: 0,6A przy 220V.
 4. Zakresy:
  LW - fale długie 925÷2030m (325÷145kHz),
  MW - fale średnie 182÷580m (1650÷517kHz),
  KW - fale krótkie 30÷51,7m (10÷5,8MHz),
  UKW - fale ultrakrótkie 3÷3,45m (100÷87MHz).
 5. Częstotliwość pośrednia: 473kHz.
 6. Czułość:
  dla fal krótkich 30÷40µV,
  dla pozostałych 5÷15µ.
 7. Głośniki: jeden 6-watowy magnetoelektryczny do odtwarzania tonów niskich, dwa 1-watowe do odtwarzania tonów średnich, jeden krystaliczny do odtwarzania tonów wysokich.
 8. Oświetlenie skali: 2 żarówki na 6,3V; 0,3A.
 9. Wymiary: 610 x 430 x 270mm.
 10. Cena: 3700zł (1958rok).

Źródła informacji

 1. W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu.

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl