Radioodbiornik UNDINE II

[Katalog]

 1. pokrętło do regulacji siły głosu
 2. pokrętło do regulacji niskich tonów
 3. klawisz wyłącznika
 4. klawisz adaptera
 5. klawisz zakresu fal długich
 6. klawisz zakresu fal średnich
 7. klawisz zakresu fal krótkich
 8. klawisz zakresu fal ultrakrótkich
 9. pokrętło do regulacji barwy wysokich tonów
 10. pokrętło strojenia dla fal długich, średnich i krótkich
 11. pokrętło strojenia dla fal ultrakrótkich
 1. głośnik wysokotonowy
 2. głośnik specjalny
 3. elektronowy wskaźnik dostrojenia EM80
 4. lampa elektronowa ECC85
 5. lampa elektronowa ECH81
 6. gniazdko anteny UKF
 7. gniazdko anteny i uziemienia
 8. lampy elektronowe EF69
 9. gniazdko magnetofonu
 10. gniazdko adaptera
 11. lampa elektronowa EABC80
 12. gniazdko dodatkowego głośnika
 13. przełącznik napięć zasilania
 14. lampa elektronowa EL84
 15. lampa elektronowa EZ80
 16. kondensatory elektrolityczne
 17. głośnik koncertowy

Źródła informacji

 1. W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1962

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl