Radioodbiornik VIOLETTA

[Katalog]

 

 1. wyłącznik i regulacja siły głosu,
 2. pokrętło strojenia,
 3. klawisz gramofonu,
 4. klawisz zakresu fal długich,
 5. klawisz zakresu fal średnich,
 6. klawisz II podzakresu fal krótkich,
 7. klawisz I podzakresu fal krótkich,
 8. elektronowy wskaźnik dostrojenia.


Wersja odbiornika w obudowie bakelitowej

Odbiornik radiowy produkowany przez Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka w Warszawie. Superheterodyna przystosowana do odbioru stacji radiowych na falach długich, średnich i krótkich nadawanych w systemie z modulacją amplitudy (AM). Odbiorniki były produkowane w dwóch wersjach: w obudowie drewnianej i bakelitowej. Parametry elektryczne obu wersji są identyczne.

Lampy elektronowe i półprzewodniki

 1. ECH 81 - mieszacz i heterodyna,
 2. EBF 89 - wzmacniacz pośredniej częstotliwości i detektor,
 3. ECL 82 - wzmacniacz małej częstotliwości oraz wzmacniacz końcowy,
 4. DM 70 - elektronowy wskaźnik dostrojenia.

Źródła informacji

 1. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, I: opisy i dane techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,
 2. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, II: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974.

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl