Radioodbiornik WOLA

[Katalog]

 1. pokrętło do regulacji siły głosu
 2. pokrętło do regulacji barwy dźwięku
 3. wyłącznik
 4. klawisz do włączania adaptera
 5. klawisz do włączania zakresu fal długich
 6. klawisz do włączania zakresu fal średnich
 7. klawisz do włączania zakresu fal krótkich
 8. pokrętło strojenia
 9. antena ramowa dla fal średnich i długich
 10. wskaźnik dostrojenia (magiczne oko)
 1. kondensator elektrolityczny
 2. gniazdko anteny
 3. gniazdko uziemienia
 4. lampa ECH21
 5. obwód pośredniej częstotliwości
 6. gniazdko adaptera
 7. lampa EF22
 8. lampa EBL21
 9. gniazdko dodatkowego głośnika
 10. lampa EF22
 11. przełącznik napięcia i bezpieczniki
 12. lampa AZ1
 13. głośnik
Odbiornik produkowany przez Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka w Warszawie. Trzyzakresowa sześcioobwodowa superheterodyna na sześciu lampach elektronowych. Należy od do tej samej "rodziny" odbiorników co Syrena i Stolica. Ciekawym elementem odbiornika jest przeciwzakłóceniowa antena ramowa, której budowa przedstawiona jest na rys.1.


Rys.1. Schemat uzwojeń anteny ramowej

Antena ramowa umożliwia odbiór kierunkowy i stanowi dodatkowy element poprawiający selektywność odbiornika. Przeznaczona jest ona do odbioru stacji na falach długich i średnich (dla zakresu fal krótkich przeznaczona jest wbudowana antena ferrytowa).
Antena ramowa składa się z 4 symetrycznych ułożonych jak na rys.1. zwojów o uziemionym środku. Sprzężenie z obwodem siatkowym odbywa się za pomocą bardzo silnie sprzężonej z nim specjalnie dopasowanej ceweczki.

Lampy elektronowe

 1. ECH 21 - mieszacz i oscylator,
 2. EF 22 - wzmacniacz pośredniej częstotliwości,
 3. EF 22 - wzmacniacz małej częstotliwości,
 4. EBL 21 - detektor i wzmacniacz mocy,
 5. EM 4 - elektronowy wskaźnik dostrojenia,
 6. AZ 1 - lampa prostownicza.

Dane techniczne

 1. Zasilanie: sieć prądu zmiennego 100/120/200/220V.
 2. Pobór mocy: około 50W.
 3. Bezpiecznik: przy 220V na 0,7A.
 4. Zakresy:
  DŁ - fale długie 1000÷2000m (300÷150kHz),
  ŚR - fale średnie 187÷560m (1600÷535kHz),
  KR - fale krótkie 16÷52m (18÷5,8MHz).
 5. Częstotliwość pośrednia: 465kHz.
 6. Czułość: średnio 50µV.
 7. Oświetlenie skali: dwie żaróweczki 6,3; 0,2A.
 8. Wymiary: 570 x 240 x 380mm.
 9. Cena: 2300zł (1958 rok).

Źródła informacji

 1. W. Trusz, J. Dombrowicki, Radio i telewizja w domu,
 2. Radioamator 8/1957,
 3. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, I: opisy i dane techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974,
 4. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony, II: schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, Warszawa, 1974.

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl