Radioodbiornik ŻERAŃ

[Katalog]

 1. odbiornik
 2. pokrętło strojenia
 3. klawisz zakresu fal średnich
 4. głośnik magnetoelektryczny
 5. przystawka krótkofalowa
 6. zasilacz
 7. bezpiecznik topikowy
 8. wyłącznik i regulacja siły głosu oraz regulacja barwy dźwięku
 9. klawisz zakresu fal długich
Odbiornik radiowy produkowany przez Zakłady Radiowe im. Kasprzaka w Warszawie. Sześciolampowa superheterodyna przystosowana do odbioru stacji radiofonicznych w systemie z modulacją amplitudy (AM) na falach długich, średnich i krótkich. Zalecało się go montowac w samochodzie "M 20 - Warszawa". 

Lampy elektronowe

 1. ECH 81 - mieszacz i oscylator dla fal krótkich,
 2. EF 89 - wzmacniacz wielkiej częstotliwości,
 3. ECH 81 - mieszacz i oscylator,
 4. EBF 89 - wzmacniacz pośredniej częstotliwości, detektor, automatyczna regulacja wzmocnienia,
 5. EF 89 - wzmacniacz małej częstotliwości,
 6. EL 84 - wzmacniacz mocy.

Źródła informacji

 1. W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl