E. Aisberg, J.P. Doury "Telewizja kolorowa - to prawie proste"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 20215 egz., Warszawa, 1971

40 lat później (5)
Przedmowa do drugiego wydania francuskiego (6)
Rozdział 1. Pojawienie się koloru (7)
Rozdział 2. Rzut oka na oko (10)
Definicja telewizji kolorowej. Granice światła widzialnego. Analiza spektralna światła widzialnego. Analiza chromatyczna. Zdolność rozdzielcza. Oko "uśrednione" i daltonizm. Anatomia i fizjologia oka.
Rozdział 3. W muzeum wynalazków (18)
Synteza kolorów za pomocą tarczy Newtona. Kolor przedmiotów. Metoda substraktywna i addytywna. Barwa, luminancja i nasycenie. Kolory podstawowe. Zasada trójkolorowości. Walec Munsella. Złudzenia optyczne.
Rozdział 4. Trochę kolorymetrii (29)
Spektrogram. Dwukolorowość i trójkolorowość. Rola skłądowych ujemnych. Modele przestrzenne. Trójkąt Maxwella. Określenie chrominancji. Pole chrominancji. Kolory dopełniające. Zerowa chrominancja. Określenie nasycenia i barwy.
Rozdział 5. Systemy transmisji (38)
System transmisji z trzema kanałami. Zastosowanie jednego obiektywu. Lustra dichroiczne i filtry. Tor kamerowy. Aberacja trapezoidalna. Trineskop. System kolejnych ramek. Zagadnienie zagęszczenia widma częstotliwości. Podwójna odpowiedniość. Rozdział sygnałów luminancji i chrominancji. Rola podnośnej. Przyznanie pasma częstotliwości. Kodowanie i dekodowanie.
Rozdział 6. W muzeum lamp elektronowych (47)
Projektor z trzema lampami. Zagadnienie konwergencji. Współczynnik gamma. Eidofor. Lampa z maską cieniową. Zagadnienie czystości koloru. Rozmagnesowywanie. Lampa przyszłości.
Rozdział 7. Ośrodek telewizyjny (53)
Kamery z trzema lub czterema lampami analizującymi. Telekino. Monitory i miksery. Emisja.
Rozdział 8. Co trzeba wiedzieć na temat wektorów (55)
Wykresy Fresnela. Narodziny sinusoidy. Dodawanie przebiegów sinusoidalnych. Dodawanie wektorów. Metoda równoległoboku. Modulacja amplitudy. Tłumienie nośnej. Modulacja sygnałami chrominancji.
Rozdział 9. Różne systemy odpowiednie (61)
Modulacja kwadraturowa w systemie NTSC. Wybór częstotliwości podnośnej. Dekodowanie. Wzmocnienie różnicowe. Faza różnicowa. Zapis na taśmie magnetycznej. Przenikanie sygnałów. Zasada systemu PAL. Dekodowanie w systemie PAL-standard i PAL-prosty. Cechy systemu PAL. Zasada systemu SECAM. Kodowanie i dekodowanie. Cechy systemu SECAM.
Rozdział 10. Analiza odbiornika SECAM (76)
Wzmacniacze częstotliwości pośredniej. Linie opóźniające. Przerzutnik. Ograniczniki. Generatory. Wzmacniacze wizyjne. Eliminacja koloru. Tranzystoryzacja.
Rozdział 11. Analiza odbiornika PAL (89)
Wzmacniacze częstotliwości pośredniej. Linie opóźniające. Odtwarzanie nośnej. Demodulatory synchroniczne. Wzmacniacze wizyjne. Eliminacja koloru. Tranzystoryzacja. Automatyczna regulacja nasycenia.
Rozdział 12. Instalowanie i uruchamianie odbiorników telewizyjnych (100)
Regulacja czystości. Konwergencja statyczna. Konwergencja dynamiczna. Barwa tła.
Rozdział 13. Regulacja odbiornika SECAM (104)
Obraz pasów kolorowych. Strojenie dyskryminatora. Filtr dzwonowy. Generator uniwersalny. Czy to jest dosyć proste.
Rozdział 14. Regulacja odbiornika PAL (108)
Obraz pasów kolorowych. Tęcza. Układ macierzowy. Nasycenie. Czy to jest dosyć proste?
Cud w postaci telewizji kolorowej (11)

[spis książek]

© 2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl