E. Aisberg, J.P. Doury "Telewizja kolorowa - to prawie proste"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 2, nakład 20000 + 210 egz., Warszawa, 1974

40 lat później (5)
Przedmowa do drugiego wydania francuskiego (6)
Rozdział 1. Pojawienie się koloru (7)
Rozdział 2. Rzut oka na oko (10)
Rozdział 3. W muzeum wynalazków (18)
Rozdział 4. Trochę kolorymetrii (29)
Rozdział 5. Systemy transmisji (38)
Rozdział 6. W muzeum lamp elektronowych (47)
Rozdział 7. Ośrodek telewizyjny (53)
Rozdział 8. Co trzeba wiedzieć na temat wektorów (55)
Rozdział 9. Różne systemy odpowiednie (61)
Rozdział 10. Analiza odbiornika SECAM (76)
Rozdział 11. Analiza odbiornika PAL (89)
Rozdział 12. Instalowanie i uruchamianie odbiorników telewizyjnych (100)
Rozdział 13. Regulacja odbiornika SECAM (104)
Rozdział 14. Regulacja odbiornika PAL (108)
Cud w postaci telewizji kolorowej (11)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl