E. Aisberg "Telewizja?... ależ to bardzo proste"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 30253 egz., Warszawa, 1959

"W książce omówione są w najbardziej przystępny sposób podstawy telewizji, zasady działania odbiorników i nadajników telewizyjnych oraz ogólne podstawy telewizji barwnej.
Książka napisana w formie pogadanek przeznaczona jest dla wszystkich, którzy nie mając żadnego przygotowania technicznego pragną bliżej poznać  technikę telewizyjną."
Przedmowa (5)
Pogawędka pierwsza (7)
Częstotliwość wizyjna i wielka częstotliwość.
Pogawędka druga (15)
Podróż w przeszłość.
Pogawędka trzecia (21)
Elektrony w próżni.
Pogawędka czwarta (28)
Spacer wśród pól.
Pogawędka piąta (36)
Piły do cięcia czasu.
Pogawędka szósta (43)
Podstawy "generatorów podstawy czasu".
Pogawędka siódma (51)
Generatory podstawy czasu z lampami próżniowymi.
Pogawędka ósma (60)
Zęby piły w akcji.
Pogawędka dziewiąta (69)
Po stronie nadajnika.
Pogawędka dziesiąta (77)
Impulsy i fale.
Pogawędka jedenasta (84)
Odbiornik telewizyjny w postaci pudełek do konserw.
Pogawędka dwunasta (91)
Mały sygnał wzrasta.
Pogawędka trzynasta (100)
Od wielkiej częstotliwości do kineskopu.
Pogawędka czternasta (108)
Zręczna kradzież i rewindykacja.
Pogawędka piętnasta (115)
Wydzielanie i sortowanie.
Pogawędka szesnasta (128)
Zagadnienia zasilania.
Pogawędka siedemnasta (137)
Aby odbierać fale.
Zamiast pogawędki osiemnastej (146)
Dwa kompletne odbiorniki telewizyjne.
Pogawędka dziewiętnasta (153)
We wszystkich barwach.
Pogawędka dwudziesta i ostatnia (161)
Kiedy to wszystko będzie duże?

[spis książek]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl