G.Z. Ajzenberg "Anteny krótkofalowe"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 2700 egz., Warszawa, 1966
tłumaczyli: Janusz Molski, Włodzimierz Szulakowski

Przedmowa (11)
Przedmowa do wydania polskiego (13)
Wykaz ważniejszych oznaczeń (14)
1. Teoria linii jednorodnej (17)
2. Linie wykładnicze i stopniowane (45)
3. Sprzężone linie dwuprzewodowe niesymetryczne (62)
4. Promieniowanie fal radiowych (74)
5. Teoria promieniowania anten i teoria odbioru (97)
6. Parametry elektryczne charakteryzujące anteny nadawcze i odbiorcze (142)
7. Podstawy i metody projektowania anten krótkofalowych (154)
8. Maksymalna dopuszczalna moc w napowietrznych liniach zasilających i w antenach (174)
9. Dipol poziomy (DH) (177)
10. Wibratory pionowe symetryczne i niesymetryczne (216)
11. Antena współfazowa pozioma (AWH) (227)
12. Antena współfazowa pozioma zakresowa (AWHZ) (247)
13. Antena rombowa (AR) (276)
14. Anteny o fali bieżącej (AB) (326)
15. Jednoprzewodowa antena o fali bieżącej (ABJ) (378)
16. Anteny o stałej szerokości charakterystyki kierunkowości (391)
17. Względna odporność anten odbiorczych na zakłócenia (411)
18. Metody przeciwdziałania zanikom sygnału w odbiorze radiowym (415)
19. Linie antenowe. Przełączanie anten i linii antenowych (423)
20. Strojenie i badanie anten (474)
Dodatki (496)
Przypisy (512)
Literatura (554)
Skorowidz (555)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl