St. Andrzejewski, Z. Mroczkowski "Układy i urządzenia potrzeb własnych elektrowni"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 3143 egz., Warszawa, 1955

1. Wstęp (3)
2. Ważniejsze urządzenia potrzeb własnych elektrowni (4)
3. Wybór napędu urządzeń potrzeb własnych elektrowni (28)
4. Regulacja wydajności urządzeń potrzeb własnych elektrowni (38)
5. Wybór napięcia sieci potrzeb własnych (54)
6. Rozdzielnie potrzeb własnych (63)
7. Wybór dławików oraz transformatorów zasilających rozdzielnie potrzeb własnych (88)
8. Prąd stały (100)
9. Samoczynne załączanie rezerwy (106)
10. Blokada napędów (137)
11. Zabezpieczenia (148)
12. Pomiary elektryczne w elektrowniach (172)
13. Projektowanie rozdzielni potrzeb własnych (177)
Wykaz piśmiennictwa (179)

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl