E.V. Appleton "Lampy elektronowe  i ich zastosowania"


przełożył  inż. Janusz Lange
Książnica - Atlas, nakład 3300 egz., Wrocław - Warszawa, 1949

Przedmowa Autora
     W tomiku niniejszym starałem się opisać działanie wewnętrzne współczesnych lamp elektronowych, jak również sposób ich pracy w różnych typowych zastosowaniach w fizyce i telekomunikacji. Przedmiot ten jest obecnie tak rozległy, iż wyczerpujące potraktowanie go w tak szczupłym zarysie jest rzeczą niemożliwą; koniecznym był zatem odpowiedni wybór materiału. Czyniąc to, starałem się zamieścić rzeczy przydatne dla tych Czytelników, którzy, znając fizykę ogólną, nie zajmowali się szczegółowym studiowaniem zjawisk wchodzących w zakres wysokich częstotliwości. Mam jednocześnie nadzieję, iż takie potraktowanie przedmiotu uczyni tę książkę pożyteczną dla elektryków i dla bardziej doświadczonych radioamatorów.
     Pragnę wyrazić na tym miejscu podziękowanie moim przyjaciołom: Dr K.G. Emeleus'owi, p. C.W. Oatley'owi, p. J.A. Ratcliffe'owi oraz p. R.A. Watson Watt'owi, którzy udzielili mi cennej pomocy, sprawdzając rękopis i dokonywując korekty.
     E.V.A.
     Wheatstone Laboratory
     King's College, Londyn, Grudzień, 1931.
Słowo tłumacza (6)
I. Dane ogólne (8)
II. Konstrukcja lamp elektronowych (14)
III. Działanie wewnętrzne lampy dwuelektrodowej, czyli diody (28)
IV. Kilka zastosowań diody (43)
V. Działanie wewnętrzne lampy trójelektrodowej, czyli triody (54)
VI. Zastosowania triody: Trioda jako wzmacniacz (83)
VII. Zastosowania triody: Trioda jako prostownik (108)
VIII. Zastosowania triody: Trioda jako generator drgań (124)
IX. Lampy cztero i pięcioelektrodowe (150)
Skorowidz (159)

[spis książek]

© 2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl