E.Aisberg "Radio, ależ to bardzo proste"

Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa, 1967

Karta katalogowa została sporządzona dzięki materiałom udostępnionym przez
Pan Marcina Sroczyka

Dla kogo jest ta książka? (7)
Pogawędka pierwsza: (9)
Elektrony i protony. Prąd. Napięcie. Natężenie prądu. Opór. Prawo Ohma.
Objaśnienia do pogawędki pierwszej: (15)
Potencjał. Przewodniki i materiały izolacyjne. Prąd elektryczny. Wolt. Amper. Om. Prawo Ohma. Trzy postacie prawa Ohma.
Pogawędka druga: (17)
Prąd zmienny. Pole magnetyczne. Indukcja.
Objaśnienia do pogawędki drugiej: (22)
Prąd zmienny. Fale elektromagnetyczne. Pole magnetyczne. Indukcja.
Pogawędka trzecia: (24)
Samoindukcja. Opór indukcyjny. Pojemność. Kondensatory.
Objaśnienia do pogawędki trzeciej: (28)
Prawo Lentza. Samoidnukcja. Opór indukcyjny. Kondensator. Pojemność.
Pogawędka czwarta: (30)
Ładowanie i rozładowanie. Opór pojemnościowy. Opory pozorne.
Objaśnienia do pogawędki czwartej (34)
Przechodzenie prądu zmiennego przez kondensator. Opór pojemnościowy. Przesunięcie fazowe. Kojarzenie oporów. Opory szeregowe. Opory równoległe.
Pogawędka piąta: (37)
Przesunięcie fazowe. Rezonans. Obwód drgań.
Objaśnienia do pogawędki piątej: (42)
Rezonans elektryczny. Rozładowanie okresowe. Opór obwodu rezonansowego. Rezonans szeregowy i równoległy.
Pogawędka szósta: (45)
Strojenie obwodów. Selektywność.
Objaśnienia do pogawędki szóstej: (47)
Wzór Thomsona. Selektywność. Strojenie obwodów.
Pogawędka siódma: (49)
Lampy elektronowe. Katoda. Anoda. Dioda. Siatka. Trioda. Parametry.
Objaśnienia do pogawędki siódmej: (54)
Lampy elektronowe. Katoda i jej żarzenie. Dioda. Trioda. Nachylenie charakterystyki lampy. Współczynnik wzmocnienia. Opór wewnętrzny. Zależność między S, K i ro.
Pogawędka ósma: (57)
Charakterystyka lampy. Punkt pracy. Polaryzacja.
Objaśnienia do pogawędki ósmej: (61)
Charakterystyka lampy. Inne charakterystyki. Graficzne wyznaczanie S, K i ro. Wejście i wyjście lampy. Ujemne napięcie siatki.
Pogawędka dziewiąta: (64)
Mikrofon. Prąd małej częstotliwości. Nadajnik radiotelegraficzny. Modulacja.
Objaśnienia do pogawędki dziewiątej: (68)
Mikrofon. Modulacja. Nadawanie.
Pogawędka dziesiąta: (70)
Detekcja. Detekcja diodowa. Detekcja stykowa. Detekcja anodowa.
Objaśnienia do pogawędki dziesiątej: (74)
Słuchawka. Detekcja. Detektory. Detekcja anodowa.
Pogawędka jedenasta: (76)
Wzmocnienie wielkiej częstotliwości i wzmocnienie małej częstotliwości. Sprzężenie transformatorowe. Zasilanie i polaryzacja lamp.
Objaśnienia do pogawędki jedenastej: (82)
Wzmocnienie wielkiej częstotliwości (w.cz.) i małej częstotliwości (m.cz.). Transformator. Sprzężenie transformatorowe. Automatyczne ujemne napięcie siatki. Oddzielanie składowych. Transformatory małej i wielkiej częstotliwości. Układ przeciwsobny (push-pull).
Pogawędka dwunasta: (85)
Wzmacniacze oporowe i wzmacniacze o sprzężeniu dławikowym. Detekcja siatkowa.
Objaśnienia do pogawędki dwunastej: (91)
Różne klasy wzmacniaczy. Sprzężenia za pomocą oporów pozornych. Wzmacniacz oporowy. Wzmacniacz o sprzężeniu dławikowym. Sprzężenie z diodą. Detekcja siatkowa. Liczba stopni wzmocnienia małej częstotliwości.
Pogawędka trzynasta: (95)
Reakcja. Układ Hartleya. Sprzężenia pasożytnicze. Ekranowanie. Tetroda. Pentoda.
Objaśnienia do pogawędki trzynastej: (101)
Reakcja. Detektor z reakcją. Sprzężenia pasożytnicze. Ekranowanie. Tetroda. Emisja wtórna. Pentoda.
Pogawędka czternasta: (104)
Inne sprzężenia. Odsprzężenie. Schemat ideowy i schemat szczegółowy. Zakresy fal. Przełączanie.
Objaśnienia do pogawędki czternastej: (110)
Sprzężenia przez wspólne (dla kilku obwodów) opory pozorne. Odsprzężenie. Wykonanie odsprzężeń.
Pogawędka piętnasta: (111)
Zasilanie. Prostowanie. Lampy o dwóch anodach. Filtracja. Żarzenie. Polaryzacja. Zasilanie z sieci prądu stałego.
Objaśnienia do pogawędki piętnastej: (118)
Zagadnienia zasilania. Zasilanie z sieci prądu zmiennego. Filtracja. Kondensatory elektrolityczne. Żarzenie lamp. Zasilanie z sieci prądu stałego. Odbiorniki uniwersalne.
Pogawędka szesnasta: (121)
Zjawiska interferencji (dudnień). Zasada działania superheterodyny. Układy przemiany częstotliwości. Lampa dwusiatkowa. Heptoda. Oktoda.
Objaśnienia do pogawędki szesnastej: (128)
Wzmocnienie bezpośrednie. Zasada działania superheterodyny. Przemiana częstotliwości za pomocą dwóch lamp. Lampy złożone. Mieszacz - oscylator. Wzmocnienie pośredniej częstotliwości. Strojenie jedną gałką.
Pogawędka siedemnasta: (131)
Częstotliwości zwierciadlane. Wzmocnienie wstępne. Schemat superheterodyny. Głośniki elektromagnetyczne i elektrodynamiczne.
Objaśnienia do pogawędki siedemnastej: (137)
Częstotliwości lustrzane. Częstotliwość pośrednia. Głośnik elektrodynamiczny. Warunki dobrego odtwarzania. Wzbudzenie głośników.
Pogawędka osiemnasta: (139)
Zaniki. Regulacja natężenia. Lampy o zmiennym nachyleniu. Regulatory. Automatyczna regulacja wzmocnienia. Wskaźnik strojenia.
Objaśnienia do pogawędki osiemnastej: (144)
Automatyczna regulacja wzmocnienia. Konieczność regulacji ręcznej. Analogia hydrauliczna. Lampy ze zmiennym nachyleniem charakterystyki. Działanie automatycznej regulacji wzmocnienia. Stała czasowa. Opóźniona automatyczna regulacja wzmocnienia. Ciche strojenie. Optyczne wskaźniki strojenia.
Pogawędka dziewiętnasta: (149)
Pasma częstotliwości. Selektywność a wierność odtwarzania. Filtry pasmowe. Selektywność zmienna.
Objaśnienia do pogawędki dziewiętnastej: (154)
Różne rodzaje zniekształceń. Wstęgi boczne modulacji. Wierność odtwarzania a selektywność. Filtry pasmowe. Selektywność zmienna. Zniekształcenia we wzmacniaczu małej częstotliwości. Ujemne sprzężenie zwrotne. Ujemne sprzężenie zwrotne na lampie wyjściowej. Sprzężenie zwrotne ujemne z korekcją charakterystyki częstotliwości.
Pogawędka dwudziesta: (159)
Fale ultrakrótkie oraz ich rozchodzenie się. Zasada modulacji częstotliwościowej. Konstrukcja prostego nadajnika FM.
Pogawędka dwudziesta pierwsza: (164)
Odbiorniki FM. Układ kaskadowy. Dyskryminator. Detektor stosunku. Ogranicznik.
Pogawędka dwudziesta druga: (172)
Rejestracja (lub zapis) dźwięków na płycie gramofonowej i na taśmie magnetofonowej.
Pogawędka dwudziesta trzecia i ostatnia: (177)
Schemat szczegółowy superhetetrodyny. Analiza tego schematu. Ostatnie rady.
Obliczenia do pogawędki dwudziestej trzeciej: (181)
Zakłócenia przemysłowe. Anteny przeciwzakłóceniowe. Ramowa antena kierunkowa. Co przyniesie jutro? Elektronika.

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl