Jerzy Antoniewicz (redakcja), "Poradnik Radio- i Teleelektryka"
A - Tablice matematyczne fizyczne i materiałowe

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 1959

A1. Klasyfikacja omawianych zagadnień
A1a. Zasady przyjętej klasyfikacji (1)
A1b. Umiejscowienie i podział omawianych zagadnień w Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (2)
A2. Matematyka (ważniejsze wzory, tablice i wykresy)
A2a. Zasadnicze oznaczenia (9)
A2b. Niektóre obliczenia liczbowe (16)
A2c. Algebra - zasadnicze definicje i tożsamości (21)
A2d. Liczby zespolone. Macierze. Wyznaczniki (23)
A2e. Właściwości ważniejszych funkcji (31)
A2f. Analiza funkcji. Przekształcenia funkcyjne (62)
A2g. Równania funkcyjne (86)
A2h. Geometria (89)
A3. Metody przedstawiania i ogólne właściwości przebiegów rozważanych w teleelektryce (teoria przebiegów)
A3a. Wielkości fizyczne i ich zależności (100)
A3b. Przebiegi jednoparametrowe (103)
A3c. Procesy w przestrzeni trójwymiarowej (129)
A4. Podstawy fizyki (niektóre tablice i wzory)
A4a. Jednostki długości i czasu oraz jednostki mechaniczne (140)
A4b. Dynamika (146)
A4c. Zjawiska grawitacyjne (152)
A4d. Pole elektryczne i magnetyczne (elektromagnetyka) (153)
A5. Zjawiska w materiałach (niektóre wzory i współczynniki liczbowe)
A5a. Niektóre dane z atomistyki (173)
A5b. Niektóre wzory chemiczne (179)
A5c. Zjawiska cieplne (183)
A5d. Własności promieniste ciał (188)
A5e. Stan skupienia i spójność wewnętrzna ciał (193)
A5f. Drgania akustyczne (204)
A5g. Podstawy elektroniki ciał oraz materiałoznawstwo elektryczne (210)
Skorowidze (271)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl