Jerzy Antoniewicz (redakcja), "Poradnik Radio- i Teleelektryka"
B - Elementy i podzespoły

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 1959

B1. Podstawowe właściwości elementów
B1a. Zjawiska elektryczne i magnetyczne na pograniczu ośrodków (1)
B1b. Zasięg zjawisk elektromagnetycznych. Ekranowanie (4)
B1c. Zasadnicze właściwości elektromagnetyczne struktur przestrzennych (12)
B2. Elementy przewodowe
B2a. Oporność przewodów (17)
B2b. Obliczanie przekroju i układu przewodów ze względu na nagrzewanie oraz napięcie międzyprzewodowe (25)
B2c. Zasadnicze rodzaje przewodów i kabli (29)
B3. Kondensatory
B3a. Właściwości ogólne (41)
B3b. Kondensatory stałe (50)
B3c. Kondensatory o nastawnej pojemności  (70)
B3d. Kondensatory nielinearne (73)
B4. Elementy i podzespoły indukcyjne
B4a. Cewki bezrdzeniowe (powietrzne) (75)
B4b. Podzespoły o sprzężeniu indukcyjnym bezrdzeniowym (103)
B4c. Indukcyjności nastawne (zmienne) (109)
B4d. Cewki o rdzeniu proszkowym (111)
B4e. Transformatory małej częstotliwości (115)
B4f. Obliczanie transformatorów sieciowych małej mocy i dławików do filtrów (126)
B5. Elementy o stałych rozłożonych
B5a. Linie długie (133)
B5b. Falowody (151)
B5c. Wnęki (166)
B6. Elementy promieniujące
B6a. Anteny elementarne (173)
B6b. Układy anten (179)
B6c. Anteny nierezonansowe (falowe) i pokrewne (185)
B6d. Anteny specjalne (188)
B7. Elementy oporowe
B7a. Wiadomości ogólne (197)
B7b. Teletechniczne oporniki drutowe (202)
B7c. Oporniki warstwowe i lite (213)
B7d. Oporniki nastawne (potencjometry) (220)
B7e. Oporniki nielinearne stabilizacyjne (baretery) i specjalne (223)
B8. Elementy półprzewodnikowe
B8a. Termistory (231)
B8b. Diody krystaliczne (233)
B8c. Prostowniki stykowe (238)
B8d. Tranzystory trójelektrodowe (241)
B9. Lampy elektronowe próżniowe
B9a. Zagadnienia ogólne (251)
B9b. Właściwości zasadniczych rodzajów lamp (270)
B9c. Dane niektórych lamp próżniowych (287)
B10. Lampy elektronowe gazowane
B10a. Wytwarzanie jonów w lampach gazowanych (305)
B10b. Gazotrony (306)
B10c. Tyratrony (308)
B10d. Prostowniki rtęciowe (310)
B10e. Lampy jarzeniowe (311)
B11. Przetworniki fotoelektryczne
B11a. Rodzaje zjawisk fotoelektrycznych i rodzaje elementów fotoelektrycznych (313)
B11b. Fotonówki (313)
B11c. Fotoelementy woltaiczne (fotoogniwa) (317)
B11d. Fotoelementy oporowe oraz fotodiody (319)
B12. Lampy elektronopromieniowe
B12a. Właściwości ogólne (321)
B12b. Lampy oscylograficzne lub oscyloskopowe (327)
B12c. Lampy obrazowe lub kineskopy (332)
B13. Elektromechaniczne elementy przełączające i zabezpieczające
B13a. Przełączniki (343)
B13b. Bezpieczniki i przełączniki cieplne (345)
B13c. Przekaźniki elektromagnetyczne (345)
B13d. Wybieraki (357)
B14. Elementy elektroakustyczne
B14a. Schematy zastępcze elementów mechanicznych i akustycznych (363)
B14b. Słuch (369)
B14c. Źródła dźwięku (373)
B14d. Przetworniki elektroakustyczne (384)
B15. Elementy elektromechaniczne drgające w zakresie wielkich częstotliwości
B15a. Elementy piezoelektryczne (403)
B15b. Elementy magnetostrykcyjne (411)
B16. Uziemienia
B16a. Zagadnienia ogólne (415)
B16b. Oporności uziomów (419)
B16c. Wykonanie i eksploatacja uziemień (422)
Skorowidze (425)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl