Jerzy Antoniewicz (redakcja), "Poradnik Radio- i Teleelektryka"
C - Układy podstawowe

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 1959

C1. Ogólne właściwości układów
C1a. Twierdzenia obowiązujące dla dowolnych układów (1)
C1b. Ogólne twierdzenia dla układów liniowych (linearnych) (4)
C1c. Dwójniki pasywne liniowe (linearne) (13)
C1d. Liniowe obwody wieloczłonowe i czwórniki w stanie jałowym (23)
C1e. Teoria czwórników liniowych (linearnych) (37)
C1f. Czwórniki liniowe (linearne) odwracalne (47)
C1g. Czwórniki liniowe (linearne) nieodwracalne aktywne (57)
C2. Układy pasywne linearne
C2a. Dzielniki, tłumiki i nastawniki poziomu (73)
C2b. Obwody rezonansowe i radiotechniczne filtry pasmowe (83)
C2c. Filtry teletransmisyjne (92)
C2d. Korektory charakterystyk przenoszenia (118)
C2e. Układy dopasowujące (123)
C2f. Układy separacyjne (łączące lub rozdzielcze) (129)
C2g. Rozgałęźniki (132)
C3. Źródła prądów zasilających, ich regulowanie i stabilizowanie
C3a. Chemiczne źródła prądów (137)
C3b. Ogniwa termoelektryczne (144)
C3c. Elektromechaniczne źródła zasilające (144)
C3d. Przetwornice nieruchome (statyczne) (149)
C3e. Regulowanie źródeł prądu zasilającego (153)
C3f. Stabilizacja zasilania (160)
C3g. Stabilizatory małej mocy (164)
C4. Człony wzmacniające
C4a. Ogólne zagadnienia konstrukcji wzmacniaczy lampowych (171)
C4b. Wzmacniacze lampowe o sprzężeniu bezpośrednim (174)
C4c. Lampowe wzmacniacze napięciowe przebiegów małej częstotliwości (179)
C4d. Lampowe wzmacniacze mocy przebiegów małej częstotliwości (201)
C4e. Wzmacniacze szerokopasmowe dolnoprzepustowe (216)
C4f. Wzmacniacze napięciowe środkowoprzepustowe (226)
C4g. Rezonansowe wzmacniacze mocy klasy C i B (233)
C4h. Przegląd właściwości ważniejszych członów wzmacniających (241)
C5. Generatory przebiegów sinusoidalnych
C5a. Właściwości ogólne i zakresy pracy zasadniczych rodzajów generatorów (243)
C5b. Teoria generatorów o oporności ujemnej (246)
C5c. Lampowe układy generacyjne (250)
C5d. Stabilność częstotliwości generatorów (257)
C6. Układy przemiany, modulacji i demodulacji przebiegów sinusoidalnych
C6a. Powielanie częstotliwości (265)
C6b. Dzielenie częstotliwości (267)
C6c. Przemiana częstotliwości sumacyjna i iloczynowa (269)
C6d. Modulatory amplitudy (272)
C6e. Demodulatory amplitudy (277)
C6f. Układy modulacji częstotliwości (281)
C6g. Układy demodulacji częstotliwości (285)
C7. Układy impulsowe i układy przebiegów niesinusoidalnych specjalnych
C7a. Generatory relaksacyjne i impulsowe (289)
C7b. Linearne układy impulsowe (299)
C7c. Układy kształtowania impulsów (304)
C7d. Układy modulacji i demodulacji impulsów (312)
C7e. Impulsowe układy wielokanałowe (315)
C7f. Powielanie i dzielenie częstotliwości impulsów. Liczenie impulsów (318)
C8. Zapis i odtwarzanie przebiegów elektrycznych
C8a. Zagadnienie doboru metod zapisu (323)
C8b. Zapis optyczny (325)
C8c. Zapis mechaniczny (330)
C8d. Zapis magnetyczny (334)
Skorowidze (343)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl