Jerzy Antoniewicz (redakcja), "Poradnik Radio- i Teleelektryka"
D - Urządzenia i systemy

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 1959

D1. Zagadnienia ogólne
D1a. Definicje podstawowe (1)
D1b. Klasyfikacja telekomunikacji (1)
D1c. Niektóre dane porównawcze działów telekomunikacji (2)
D2. Miernictwo elektryczne ogólne i teleelektryczne
D2a. Układy jednostek (3)
D2b. Materialne wzorce jednostek elektrycznych (4)
D2c. Metody pomiarowe (6)
D2d. Przyrządy pomiarowe (8)
D2e. Pomiar zasadniczych wielkości elektrycznych i magnetycznych (25)
D2f. Ważniejsze pomiary specjalne w poszczególnych dziedzinach teleelektryki (35)
D3. Urządzenia sygnalizacyjne
D3a. Urządzenia sygnalizacji informacyjnej (39)
D3b. Urządzenia sygnalizacji napadowej (41)
D3c. Urządzenia sygnalizacji alarmowej włamaniowej (43)
D3d. Urządzenia sygnalizacji alarmowej wartowniczej (47)
D3e. Urządzenia sygnalizacji alarmowej pożarowej (48)
D4. Urządzenia telegraficzne
D4a. Pojęcia wstępne (59)
D4b. Tryby impulsowania (59)
D4c. Kody telegraficzne (alfabety telegraficzne) (60)
D4d. Dalekopisy (62)
D4e. Przystawki aparatowe i łącznicowe zakładów Siemens i Halske oraz zakładów RFT (62)
D4f. Przystawki liniowe (63)
D4g. Urządzenia telegrafii nośnej stosowane w Polsce (63)
D4h. Telegraficzne przekaźniki biegunowe (polaryzowane) (65)
D4i. Dopuszczalne zniekształcenia (według zaleceń byłego CCIT) (74)
D5. Urządzenia telefoniczne
D5a. Aparaty telefoniczne (78)
D5b. Łącznice telefoniczne (89)
D5c. Dyspozytorskie urządzenia telefoniczne (119)
D5d. Obliczanie liczby organów i łączy (124)
D6. Teletransmisja przewodowa
D6a. Struktura sieci telekomunikacyjnych (135)
D6b. Tory przewodowe (138)
D6c. Urządzenia telefonicznego systemu naturalnego (163)
D6d. Urządzenia telefonicznych systemów nośnych (186)
D6e. Przewodowe dalekosiężne łącza radiofoniczne (transmisja muzyki) (208)
D6f. Zalecenia CCIF dotyczące telefotografii (213)
D7. Linie radiowe
D7a. Wiadomości podstawowe (217)
D7b. Straty występujące w linii radiowej i obliczenie zasięgu (219)
D7c. Obliczanie zasadniczych elementów linii radiowej (224)
D7d. Projektowanie tras (229)
D8. Urządzenia do nagłaśniania
D8a. Niektóre zagadnienia z akustyki audytoriów, studiów i kabin izolowanych (233)
D8b. Dobór źródeł dźwięków (240)
D8c. Instalowanie urządzeń dźwiękoodbiorczych (247)
D8d. Projektowanie urządzeń elektronicznych instalacji dźwiękowej (251)
D8e. Ogólny projekt instalacji i urządzeń do nagłaśniania (255)
D9. Rozgłaszanie przewodowe
D9a. Wiadomości ogólne (259)
D9b. Urządzenia stacyjne (261)
D9c. Sieci przesyłowe (264)
D9d. Projektowanie sieci przesyłowych (elektryczne) (266)
D9e. Budowa linii i instalacji głośnikowych (270)
D10. Radiokomunikacja i radiofonia
D10a. Wiadomości ogólne (275)
D10b. Urządzenia radionadawcze z modulacją amplitudy (291)
D10c. Nadajniki z modulacją częstotliwości (293)
D10d. Rozpływ fal radiowych (297)
D10e. Odbiorniki na modulację amplitudy (311)
D10f. Odbiorniki na modulację częstotliwości (326)
D10g. Szczegóły konstrukcyjne współczesnych odbiorników radiofonicznych (331)
D10h. Współczesne odbiorniki radiofoniczne (356)
D11. Telewizja
D11a. Wiadomości ogólne (377)
D11b. Wytyczne do projektowania sieci telewizyjnych (390)
D11c. Odbiorniki telewizyjne (396)
Skorowidze (405)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl