Stanisław Bancer "Zasady radiofonii (wydanie popularne)"

Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, nakład 13000 + 150 egz., Warszawa, 1953

A. Przedmowa (5)
B. Wstęp (7)
1. Zarys historyczny rozwoju radiokomunikacji (7)
2.Typy radiokomunikacji (11)
C. Wiadomości z elektrotechniki i radiotechniki (13)
Elektryczna budowa materii
Stan elektryczny ciał. Naelektryzowanie
Pojemność ciał. Kondensatory
Prąd stały, pulsujący i zmienny
Moc i praca prądu elektrycznego
Magnetyzm
Pole magnetyczne wytwarzane przez prąd elektryczny
Pole magnetyczne zmienne
Indukcja
Indukcyjność cewki
Transformatory
Pole elektryczne
Rezonans. Obwody rezonansowe
Antena
Promieniowanie anteny nadawczej
Przykłady obliczania długości fali lub częstotliwości
Stosunek długości anteny nadawczej do długości promieniowanej fali
Lampy elektronowe
Lampy wieloelektrodowe
Lampy złożone
Katody żarzone bezpośrednio i pośrednio
Lampa elektronowa jako generator prądów wielkiej częstotliwości
Postęp techniczny w produkcji lamp elektronowych
D. Urządzenia radionadawcze (74)
1. Urządzenia rozgłośni (75)
Zespół urządzeń do przygotowywania audycji
Mikrofony
Mikrofon węglowy
Mikrofon dynamiczny
Mikrofon pojemnościowy
Mikrofon krystaliczny
Konsoleta
Urządzenia utrwalające dźwięk
Nagrywanie i odtwarzanie z płyt twardych
Utrwalanie dźwięku na taśmie magnetofonowej
Utrwalanie dźwięku na taśmie filmowej
Głośnik i słuchawka telefoniczna
Zespół techniczny
Pokój nagrań
Pokój do przygotowania taśmy
pokój montażowy
Taśmoteka
Zespół emisyjny
Pokój do odtwarzania dźwięku
Amplifikatornia
Pokój do kontroli programu
Speakerka
Podręczne studio odczytowe
Rozdzielnia i pomiarownia
Zespół urządzeń do transmisji
Organizacja pracy urządzeń rozgłośni. Tory elektroakustyczne.
2. Radiostacja (105)
Modulacja
Moc elektryczna w antenie. Skutki modulacji płytkiej i przemodulowanie
Pasmo częstotliwości fali modulowanej
Schemat blokowy radiostacji dużej mocy
E. Urządzenia radioodbiorcze (119)
Antena odbiorcza
Detekcja
Najprostszy odbiornik detektorowy
Odbiornik detektorowy ze wzmacniaczem
Odbiornik prosty
Czułość i selektywność odbiornika
Odbiornik reakcyjny
Odbiornik z przemianą częstotliwości (tzw. superheterodyna)
Automatyczna regulacja czułości. Wskaźnik strojenia
Radiofonia przewodowa
F. Zniekształcenia audycji i przyczyny zniekształceń (132)
Wymagania stawiane aparaturze radiofonicznej i odtwarzającej dźwięki
Mikrofon
Studio
Wzmacniacze prądów akustycznej częstotliwości
Kable
Urządzenia utrwalające dźwięk
Odbiornik
G. Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych (136)
Ustrój atmosfery
Wpływ jonosfery na rozchodzenie się fal przestrzennych
Tabela zastosowania różnych zakresów częstotliwości
H. Modulacja częstotliwości (145)
Zasada działania urządzeń radiofonicznych z modulacją częstotliwości
Zalety i wady radiokomunikacji z modulacją częstotliwości
Zastosowanie radiofonii z modulującą częstotliwością
Stan radiofonii z modulacją częstotliwości i telewizji w Polsce
Bibliografia (153)
Spis rzeczy (154)

[spis książek]

© 2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl