Czesław Bartkiewicz "Odłączniki wysokiego napięcia"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 5142 egz., Warszawa, 1956

1. Wiadomości ogólne (5)
2. Możliwości łączenia prądów odłącznikami (9)
3. Przykłady stosowania odłączników w układach rozdzielczych (12)
4. Ogólne wymagania stawiane odłącznikom (18)
5. Odmiany konstrukcyjne odłączników (28)
6. Materiały używane do budowy odłączników (75)
7. Części składowe odłączników (77)
8. Napędy odłączników (102)
9. Blokada odłączników (125)
10. Opis najczęściej stosowanych odłączników (136)
11. Ogólne wiadomości dotyczące produkcji odłączników (161)
12. Instalowanie odłączników (176)
13. Eksploatacja odłączników (182)
14. Bezpieczeństwo pracy (186)
15. Usprawnienia racjonalizatorskie (190)
Wykaz piśmiennictwa (192)

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl