G.I. Bialik "Lampowe wzmacniacze szerokopasmowe"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 6190 egz., Warszawa, 1961
(tłumaczył S. Katz)

Rozdział 1. Właściwości wzmacniaczy szerokopasmowych (5)
Amplitudowa i fazowa charakterystyka częstotliwościowa.
Charakterystyki przejściowe.
Częstotliwościowa struktura badanych sygnałów.
Zniekształcenia impulsów.
Zniekształcenia nieliniowe.
Szumy.
Rozdział 2. Wzmacniacz oporowy (24)
Stopień wzmocnienia.
Współczynnik wzmocnienia.
Charakterystyki amplitudowa i fazowa.
Wzmocnienie układu.
Zniekształcenie przebiegu sygnału.
Wzmacniacze wielostopniowe.
Rozdział 3. Wzmacniacze skompensowane (45)
Prosty układ kompensacji.
Charakterystyka przejściowa układu.
Wyznaczenie oporności obciążenia.
Ilość stopni.
Właściwości stopni wyjściowych.
Obliczanie układu z uwzględnieniem pojemności cewki.
Złożone układy kompensacji na wielkich częstotliwościach.
Układ z kompensacją szeregowo - równoległą.
Korekcja przeciwszumowa.
Kompensacja na małych częstotliwościach.
Rozdział 4. Sprzężenia zwrotne we wzmacniaczach (80)
Obciążenie katodowe.
Kompensacja sprzężeniem zwrotnym.
Wtórnik katodowy.
Obwód siatki ekranującej.
Układ dwustopniowy ze sprzężeniem zwrotnym.
Rozdział 5. Wzmacniacze fali bieżącej (łańcuchowe) (93)
Podstawowe własności linii długich.
Zasada działania wzmacniaczy.
Konstrukcja układów wzmacniaczy.
Literatura (104)

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl