Stanisław Bielawski "Napęd elektryczny"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 5120 egz., Warszawa, 1953

1. Wiadomości wstępne (7)
2. Budowa mechaniczna silników elektrycznych (16)
3. Charakterystyki mechaniczne silników elektrycznych (24)
4. Rozruch silników elektrycznych (53)
5. Regulacja obrotów silników elektrycznych (99)
6. Hamowanie silników elektrycznych (127)
7. Złożone układy napędowe (144)
8. Aparaty do sterowania i zabezpieczania układów napędowych (159)
9. Układy sterowania automatycznego i sposoby ich przedstawiania (200)
10. Dobór silnika napędowego (213)
11. Poprawianie współczynnika mocy (240)
12. Instalowanie i dobór układów napędowych (252)
13. Napęd pomp, wentylatorów i sprężarek (273)
14. Napęd obrabiarek (284)
15. Napęd urządzeń transportowych (305)
Wykaz literatury (315)

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl