I.W. Bogdanow "Cyfrowy pomiar częstotliwości"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 3000 + 200 egz., Warszawa, 1966
tłumaczył: inż. Bogusław Boguszewski

Fragment wstępu
Współczesny postęp techniczny charakteryzuje się wszechstronnym wprowadzeniem automatyzacji do wszystkich dziedzin produkcji. Ograniczenie funkcji personelu obsługującego do kontroli normalnej pracy automatów pozwala zwiększyć wydajność pracy i podwyższyć jakość wykonywania operacji produkcyjnych.
W miernictwie radiotechnicznym automatyzacja ma na celu skrócenie czasu przeprowadzania pomiarów i opracowania ich wyników. W ostatnim dziesięcioleciu w radiotechnice bardzo szerokie zastosowanie znalazły liczniki elektroniczne i przyrządy pomiarowe z odczytem cyfrowym. Oprócz wskazywania wyniku pomiaru w postaci cyfrowej, cechą tych przyrządów jest praca automatyczna polegająca na tym, że po doprowadzeniu mierzonego sygnału, wszystkie operacje niezbędne w pomiarze realizowane są bez udziału operatora. Jednocześnie pomiar można prowadzić w ciągu długiego czasu przy znacznych zmianach mierzonego parametru.
Wstęp (5)
Rozdział 1. Ogólne wiadomości o elektronicznych częstościomierzach zliczających (7)
Rozdział 2. Elektroniczne liczniki impulsów (15)
Rodzaje i zasada działania liczników impulsów (15)
Zastosowanie przerzutników w licznikach impulsów (17)
Dwójkowy i dziesiętny system zliczania (22)
Dekady zliczające (26)
Metody wskazywania wyniku zliczania (33)
Liczniki impulsów z lampami specjalnymi (42)
Rozdział 3. Układy elektronicznych częstościomierzy zliczających (51)
Układ kształtujący (51)
Generator wzorcowych odstępów czasu (54)
Zespół automatyki pomiaru (58)
Rozdział 4. Metody zwiększania zakresu mierzonych częstotliwości (74)
Rozdział 5. Dokładność elektronicznych częstościomierzy zliczających i błędy pomiaru (82)
Rozdział 6. Przegląd podzespołów i częstościomierzy zliczających, produkowanych w kraju i za granicą (92)
Wskaźniki cyfrowe (93)
1. Neonówka sygnalizacyjna (93)
2. Cyfrowa lampa neonowa(93)
3. Wskaźnik projekcyjny (95)
4. Wskaźnik optyczny ze światłowodami (98)
5. Wskaźnik segmentowy (101)
Lampy i układy zliczające (102)
Częstościomierze zliczające (103)
Literatura (118)

[spis książek]

© 2008 TRIODA - Grzegorz Makarewicz (www.trioda.com, makarewicz.edu.pl)