Jarosław Bołdok, Olgiert Noiński "Megafonizacja"

Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa, nakład 3000 + 150 egz., 1953

Od Wydawnictwa (5)
Wztęp (7)
Rozdział I. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z AKUSTYKI
1. Pojęcie dźwięku (8)
2. Siła dźwięku (13)
3. Rezonans (15)
4. Akustyka pomieszczeń (15)
5. Pochłanianie energii dźwiękowej (19)
6. Tłumienie energii dźwiękowej (25)
Rozdział II. SPRZĘT ELEKTROAKUSTYCZNY
A. Mikrofony (27)
Mikrofon węglowy.
Mikrofon pojemnościowy.
Mikrofon dynamiczny.
Mikrofon krystaliczny (piezoelektryczny).
Inne układy mikrofonowe.
B. Adaptery (31)
C. Wzmacniacze (32)
Wzmacniacze wstępne (mikrofonowe)
Wzmacniacze sterujące.
Wzmacniacze mocy.
Równoległa praca wzmacniacza mocy.
D. Miksery (38)
E. Głośniki (39)
Głośnik elektromagnetyczny.
Głośnik dynamiczny.
Głośnik krystaliczny, czyli piezoelektryczny.
Sprawność głośnika.
F. Obudowa głośników (42)
Ekran.
Tuba.
Grzyby i ample.
Zespoły głośników.
Tuba wielokomorowa.
Filtry.
Kolumny dźwiękowe.
Rozdział III. ZASADY UDŹWIĘKOWIANIA I MEGAFONIZACJI
1. Udźwiękowienie pomieszczeń zamkniętych (50)
2. Megafonizacja przestrzeni otwartych.
Rozdział IV. RODZAJE URZĄDZEŃ ELEKTROAKUSTYCZNYCH
1. Urządzenia stałe (65)
2. Urządzenia przenośne (69)
Rozdział V. URZĄDZENIA SŁUCHAWKOWE (74)
Rozdział VI. TECHNIKA MIKROFONOWA (79)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl