Henryk Borowski "Co radioamator wiedzieć powinien"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, nakład 20000 + 260 egz., Warszawa, 1962

1. Mechanika radiowa (17)
Lutowanie.
Prace elektryczne.
Prace elektromechaniczne.
Prace mechaniczne.
Prace chemiczne.
2. Lampy elektronowe i elementy radiowe (89)
Lampy elektronowe.
Elementy półprzewodnikowe.
Elementy różne.
3. Miernictwo (136)
Przyrządy i układy pomiarowe.
Pomiary.
4. Zasilacze (173)
Ogniwa i akumulatory.
Zasilanie odbiorników bateryjnych.
Zasilacze sieciowe.
Inne układy stosowane w zasilaczach.
5. Uziemienia i anteny (231)
Uziemienia i zerowania.
Anteny.
6. Odbiorniki radiofoniczne (252)
Odbiorniki o bezpośrednim wzmocnieniu.
Odbiorniki z przemianą częstotliwości.
7. Układy i wzmacniacze małej częstotliwości (307)
Przedwzmacniacze.
Stopnie końcowe.
8. Zapis i odtwarzanie dźwięku (363)
Odtwarzanie z płyt.
Odtwarzanie i zapis na taśmach.

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl