Stanisław Burzyński "Radjo a życie"

Księgarnia Bibljoteki Dzieł Wyborowych, Warszawa, lata 20-te.

Od Wydawnictwa
28 rozdziałów poświęconych radiu (nie ma spisu treści rozdziały są jedynie numerowane)
Radjo - programy (105)
Mały leksykon radjotechniczny (115)
Ustawa o zakładaniu, utrzymywaniu i eksploatowaniu urządzeń radjotechnicznych (Dz. Ust. R.P. Nr 99 z dnia 20 listopada 1924r.) (125)
Skorowidz alfabetyczny (145)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl