Stanisław Burzyński "Radjoencyklopedja"

Wydawnictwa M. Arcta w Warszawie, 1927

Podręczny słownik encyklopedyczny, objaśniający pojęcia, wyrazy i skróty, używane w radjotechnice. Skróty radjoamatorskie. Alfabet Morsego. Przepisy rejestracji.
Słowo wstępne (5)
Spis treści (7)
Encyklopedja: wyrazy zwykłe skróty i symbole (9)
Litery alfabetu greckiego najczęściej spotykane (205)
Skróty amatorskie radjo komunikacji krótkofalowej (najważniejsze) (207)
Alfabet Morsego z diagramem (213)
Przepisy rejestracji (217)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl