A.W. Batrakow, A.J. Kłopow, "Poznaj odbiornik telewizyjny"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 1955

Przedmowa do wydania polskiego (3)
Wstęp (5)
Pierwsze trudności (6)
Jak odbywa się przesyłanie obrazu drogą radiową (10)
Właściwości oka ludzkiego (15)
"Serce" odbiornika telewizyjnego (21)
Co się dzieje w nadawczym ośrodku telewizyjnym (23)
Co to jest synchronizacja (25)
Pokrętła strojenia i regulacja odbiornika telewizyjnego (27)
1. Regulacja częstotliwości ramkowej (28)
2. Regulacja częstotliwości liniowej (32)
3. Regulacja skupienia i jaskrawości obrazu (34)
4. Pokrętło strojenia (36)
5. Regulacja wymiarów i położenia obrazu (37)
6. Zakłócenia w odbiorze obrazu (40)
Antena odbiornika telewizyjnego (41)
Zniekształcenia nieliniowe obrazu (45)
Obraz kontrolny i strojenie odbiornika telewizyjnego (49)
Zakończenie (57)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl