S. I. Bodak, A. A. Łusznikow, G. G. Tułajew, I. M. Elkin "Wskazówki do montażu aparatury radiowej"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1955

Przedmowa do wydania polskiego (5)
Wstęp (7)
Schematy aparatury radiowej (13)
Materiały przewodowe i izolacyjne (21)
Detale aparatury radiowej (40)
Narzędzia montażowe (43)
Organizacja stanowiska pracy (64)
Obróbka przewodów montażowych (72)
Technologiczne zasady lutowania (80)
Montaż szablonowy (100)
Specjalna aparatura radiowa (125)
Sprawdzenie montażu (141)
Zastosowanie stachanowskich metod pracy w pracach radioamatorskich (154)
Wykaz piśmiennictwa (170)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl