Zdzisław Bogucki "Odbiorniki superheterodynowe"

bogucki1.jpg (11818 bytes)

Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, Warszawa, 1958

1. Odbiorniki radiowe
1.1. Zasadnicze rodzaje odbiorników radiowych
2. Odbiorniki superheterodynowe
2.1. Zasady pracy superheterodyny
2.2. Przemiana częstotliwości
2.3. Typowy schemat superheterodyny
3. Stopnie superheterodyny
3.1. Obwód wejściowy
3.2. Wzmacniacz wielkiej częstotliwości
3.3. Przemiana częstotliwości
3.4. Wzmacniacz pośredniej częstotliwości
3.5. Detektor
3.6. Automatyczna regulacja wzmocnienia
3.7. Wzmacniacze małej częstotliwości
3.8. Układ zasilający i prostowniczy
3.9. Urządzenia pomocnicze w superheterodynie
4. Zasady obliczeń
4.1. Niektóre dane charakterystyczne odbiorników
4.2. Obwody wejściowe
4.3. Wzmacniacz wielkiej częstotliwości
4.4. Stopień przemiany częstotliwości
4.5. Wzmacniacz pośredniej częstotliwości
4.6. Detekcja i automatyczna regulacja wzmocnienia
4.7. Wzmacniacz małej częstotliwości
5. Zasady strojenia superheterodyny
5.1. Generator i przyrządy pomiarowe
5.2. Zasady strojenia typowej superheterodyny
6. Budowa odbiorników radiowych
6.1. Schemat i wykonanie odbiornika bateryjnego
6.2. Wykonanie odbiornika sieciowego 4SH16
6.3. Wykonanie odbiornika sieciowego 6SH17
6.4. Dobudowanie wzmacniaczy w.cz i p.cz.
Tablica. Odbiorniki radiofoniczne. Klasyfikacja i zasadnicze własności
Wykaz literatury

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl