St. Edward Bury, Tadeusz Pszczołowski, "W świecie radiotechniki"

>>Wiedza Powszechna<<
Państwowe Wydawnictwo Popularno - Naukowe, Warszawa, 1955

Od tam-tam do fal radiowych (5)
Niewidzialne promienie (36)
Wynalazca radia Aleksander Popow (54)
Od radiotechniki do radiofonii (75)
W rozgłośni (96)
Audycje z terenu (124)
Radiowa stacja nadawcza (137)
Radiowe urządzenia odbiorcze (172)
Telewizja (198)
Co potrafi radiotechnika? (233)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl