Tadeusz Bzowski (redakcja) "Poradnik technika telewizji"

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1970

1. Ogólne wiadomości z telewizji (13)
Zasady telewizji. Ośrodek telewizyjny. Odbiorniki telewizyjne. Sieć telewizyjna. Urządzenia telewizji użytkowej.
2. Urządzenia telewizyjne (45)
Urządzenia telewizji programowej. Urządzenia telewizji użytkowej. Nadajniki telewizyjne. Łącza telewizyjne. Odbiorniki telewizyjne. Anteny telewizyjne.
3. Propagacja fal i planowanie sieci stacji telewizyjnych (481)
Ogólne właściwości i sposoby propagacji fal metrowych. Statystyczne określenie poziomu natężenia pola. Obliczenia propagacyjne dla telewizji na falach metrowych. Zarys planowania sieci stacji telewizyjnych w zakresie fal decymetrowych. pomiary propagacyjne.
4. Obliczanie układów telewizyjnych (517)
Wybrane zagadnienia ogólne. Podstawowe układy lampowe. Wiadomości ogólne o tranzystorach. Podstawowe układy tranzystorowe.
5. Dodatek (787)
Wielkości i jednostki świetlne. Standard telewizyjny. Dane techniczne lamp analizujących, nadawczych, obrazowych i kabli w.cz.
Literatura (817)
Skorowidz (819)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl