Norman R. Campbell "Zasady elektryczności"


Nakładem Księgarni E.Wende i Sp. - Lwów: H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende i Ska, Warszawa, 1913
(przełożył i uwagami opatrzył Ludwig Silberstein)

Od Redakcyi i Tłumacza
Przedmowa Autora
I. Prawa i teorya elektrostatyki (1)
II. Pomiary elektrostatyczne (87)
III. Elektromagnetyzm (61)
IV. Teorya Farafay'a (87)
V. Teorya Maxwella (115)
Przedmowa Autora
"Książeczka ta ma być próbą ilustracyi, na zasadniczych prawach i teoryach elektrycznych, niektórych najważniejszych zasad wszelkiego wogóle dociekania naukowego. Przeznaczona jest dla czytelnika interesującego się kwestyami ogólnemi; nie wymaga od niego żadnej znajomości dotyczących faktów, lecz wymaga za to czujnej uwagi i starannego myślenia; nie ma ona dostarczyć lekkiej pół-godzinnej lektury, lecz ma zadowolić pewne potrzeby tych, którzy rzeczywiście łakną wiedzy.
W tomiku o tak małej objętości, a celach tak szerokich niewiele można poświęcić miejsca szczegółom. Mam nadzieję, że żaden z wyłożonych w nim poglądów nie sprowadzi czytelnika na manowce w jakiejkolwiek ważnej kwestyi; zgoła wszakże nie kusiłem się o ścisłość drobiazgową, niezbędną w podręcznikach. Nie szczędziłem natomiast trudu, aby uniknąć wszelkich dwuznaczności wysłowienia lub pomieszania pojęć."

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl