J. Chabłowski, W. Skulimowski, A. Wojnar "Technika odbioru telewizyjnego"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 3690 egz., Warszawa, 1960

Wykaz ważniejszych oznaczeń (8)
Wstęp (11)
1. Zasady odbioru telewizyjnego (15)
Zadania telewizji. Wrażenia świetlne. Analiza obrazu. Transmisja sygnału telewizyjnego. Synteza obrazu. Układy blokowe odbiorników. Główne właściwości odbiorników. Literatura.
2. Sygnał telewizyjny (43)
Normalizacja sygnałów telewizyjnych. Parametry analizy. Impulsy synchronizujące. Sygnał wizyjny. Modulacja wizyjna. Sygnał dźwiękowy. Częstotliwości robocze.
3. Układy lampowe (75)
Problematyka układów liniowych. Lampy elektronowe i ich parametry. Układ o podstawie katodowej. Podstawa anodowa i podstawa siatkowa. Właściwości lamp w zakresie fal ultrakrótkich. Źródła szumów w układach lampowych. Współczynnik szumów układów lampowych. Literatura.
4. Antena i człon wielkiej częstotliwości (107)
Wymagania stawiane instalacji antenowej. Anteny dipolowe. Inne anteny telewizyjne. Linie doprowadzające. Dopasowanie linii doprowadzającej do anteny. Dopasowanie odbiornika do linii doprowadzającej. Typowe rozwiązanie konstrukcyjne anteny. Zasilanie kilku odbiorników ze wspólnej anteny. Obwody wejściowe. Układy wzmacniaczy wielkiej częstotliwości. Układy heterodyny. Stopień przemiany. Wpływ odbić fali i interferencji.
5. Wzmacniacze pośredniej częstotliwości wizji (139)
Wybór częstotliwości pośredniej. Wymagania stawiane wzmacniaczom częstotliwości pośredniej. Wzmacniacz synchroniczny z pojedynczymi obwodami rezonansowymi. Wzmacniacze wielorezonansowe z pojedynczymi obwodami rezonansowymi. Wzmacniacze wielorezonansowe z transformatorami bifilarnymi. Wzmacniacze z filtrami dwuobwodowymi. Inne układy wzmacniaczy częstotliwości pośredniej. Eliminatory sygnałów niepożądanych. Charakterystyka fazy wzmacniaczy pośredniej częstotliwości. Literatura.
6. Detekcja i automatyczna regulacja wzmocnienia (188)
Układy detekcyjne sygnału wizji. Teoria prostownika jednopołówkowego. Detektor diodowy ze sprzężeniem pojemnościowym. Detektor o sprzężeniu transformatorowym. Oporność wejściowa detektora diodowego. Właściwości i parametry układów ARW. Układy ARW z prostowaniem diodowym. Układy ARW ze wzmocnieniem. Kluczowane układy ARW. Literatura.
7. Wzmacniacze wizji i odtwarzanie składowej stałej (222)
Wymagania ogólne. Wzmacniacz RC nieskompensowany. Kompensacja szeregowa. Kompensacja równoległa. Kompensacja szeregowo - równoległa. Stany nieustalone we wzmacniaczu wizji. Porównanie metod kompensacji. Korekcja ostrości obrazu telewizyjnego. Wzmacniacz o sprzężeniu bezpośrednim. Odtwarzanie składowej stałej. Diodowy układ odtwarzania. Inne układy odtwarzania składowej stałej. Automatyczne utrzymywanie poziomu czerni. Literatura.
8. Lampy obrazowe (254)
Zasady konstrukcji i działania lamp obrazowych. Układy ogniskowania i centrowania plamki. Odchylanie elektryczne. Odchylanie magnetyczne. Cewki odchylające. Pułapka jonowa. Ekrany i ich właściwości. Charakterystyki lamp obrazowych. Systemy projekcyjne. Literatura.
9. Zasady techniki impulsowej (282)
Impulsy i ich widma. Liniowe kształtowanie impulsów. Podstawy analizy. Obwody różniczkujące. Obwody całkujące. Nieliniowe kształtowanie impulsów. Obcinanie. Układy obcinaczy. Wzmacnianie impulsów. Wytwarzanie impulsów. Literatura.
10. Człon synchronizacji (318)
Wstęp. Selektory amplitudy. Selektory o małej wrażliwości na zakłócenia. Separatory impulsów synchronizacji. Separacja impulsów synchronizujących linii i ramki przez różniczkowanie. Separacja impulsów synchronizacji ramki przez całkowanie. Międzyliniowość odtwarzania. Separatory nieliniowe. Separator tranzytronowy. Separatory jednoimpulsowe. Literatura.
11. Generatory odchylania (350)
Wstęp. Multiwibrator ze sprzężeniem anoda-siatka. Multiwibrator ze sprzężeniem katodowym. Generator samodławny. Generator sinusoidalny. Synchronizacja generatorów odchylania. Automatyczna regulacja fazy. Działanie układu automatycznej regulacji fazy z detektorem czasowym w stanie ustalonym. Działanie układu automatycznej regulacji fazy z detektorem czasowym w stanie nieustalonym. Układy automatycznej regulacji fazy z detektorami czasowymi. Literatura.
12. Układy odchylania magnetycznego (386)
Magnetyczne układy odchylania poziomego i pionowego. Zasada działania układu odchylania poziomego. Układy odchylania poziomego z diodą tłumiąco - usprawniającą. Analiza układu z diodą włączoną szeregowo. Regulacja amplitudy i liniowości w układach odchylania poziomego. Klasyfikacja układów odchylania pionowego. Układ ze sprzężeniem transformatorowym. Kształtowanie napięcia sterującego. Literatura.
13. Odbiór sygnału dźwiękowego (417)
Zasady odbioru sygnału dźwiękowego. Problematyka odbioru różnicowego. Układ toru fonii przy odbiorze różnicowym. Wzmacniacze pośredniej częstotliwości fonii. Ograniczanie amplitudy. Demodulacja częstotliwości. Schematy i właściwości toru dźwięku. Literatura.
14. Zasilanie (451)
Zasilacz niskonapięciowy. Zasilacz wysokonapięciowy. Literatura.
15. Miernictwo odbiorników telewizyjnych (463)
Klasyfikacja metod pomiarowych. Pojęcia i definicje. Przyrządy pomiarowe. Dopasowanie, regulacja i dostrojenie odbiornika. Badanie jakości obrazu. Pomiary czułości. Pomiary selektywności. Pomiary elektryczne wierności odtwarzania. Badanie toru fonii. Literatura.
16. Układy odbiorników telewizyjnych (489)
Odbiorniki krajowe "Turkus", "Szmaragd". Odbiornik krajowy "Neptun". Odbiornik "Alex" produkcji NRD. Odbiornik "Rubin 102" produkcji ZSRR. Odbiornik "Philips 17/21 TX 180U" produkcji holenderskiej. Literatura.
Załącznik (508)
Zasady rachunku operatorowego.

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl