Wiktor Chojnacki "Układy nadawcze i odbiorcze dla krótkofalowców"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności,  wydanie 1, nakład 10000 + 225 egz., Warszawa, 1979

Przedmowa (7)
1. Wybór układu (9)
Schematy blokowe urządzeń nadawczych.
Schematy blokowe urządzeń odbiorczych.
Schematy blokowe urządzeń nadawczo - odbiorczych (transceiverów).
Schematy blokowe urządzeń dodatkowych.
2. Układy nadawcze (50)
Generatory wielkiej częstotliwości.
Modulatory, układy formowania sygnału fonicznego.
Stopnie małej częstotliwości w nadajnikach.
Przykłady wykonania wzbudnic SSB.
Powielacze i stopnie sterujące nadajników.
Stopnie wyjściowe nadajników.
3. Układy odbiorcze (394)
Układy wyjściowe odbiorników.
Wzmacniacze wielkiej częstotliwości.
Mieszacze , stopnie przemiany częstotliwości.
Wzmacniacze pośredniej częstotliwości.
Detektory.
Wzmacniacze m.cz. w odbiornikach.
Przykłady wykonania odbiorników.
Słownik skrótów użytych w książce (529)
Wykaz literatury (531)

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl