Tadeusz Cholewicki "Metody obliczania obwodów elektrycznych"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 2753 egz., Warszawa, 1959

Przedmowa (7)
Wykaz ważniejszych oznaczeń matematycznych (9)
Wykaz ważniejszych oznaczeń elektrycznych (10)
I. Wiadomości wstępne, liczby zespolone, macierze (11)
II. Wiadomości podstawowe o obwodach elektrycznych (93)
III. Metody obliczania obwodów liniowych badanych w stanie ustalonym (213)
IV. Metody obliczania obwodów liniowych badanych w stanie nieustalonym (311)
V. Metody obliczania obwodów nieliniowych (421)
Wykaz literatury (469)
Skorowidz rzeczowy (471)

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl